Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Bistriških odmevov, št. 7/2009)

Predpisi, na katere predpis vpliva