Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči