Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (6. člen)

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka