Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata

Oddaj vlogo

Ne
Ni potrebna - spletna oddaja e-vloge je mogoča brez e-identifikacije

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov