Vloga za izdajo kopije kartografskega dela prostorskega akta

Oddaj vlogo