Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 4/2006)

Predpisi, na katere predpis vpliva