Ministrstvo izdalo dovoljenje za poseg v populacijo volka na območju Brkinov

15. 11. 2023 Dragica J. 117