Spremenjen režim obratovanja akumulacij Mola in Klivnik

13. 5. 2010 3