JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za STANOVANJSKO NASELJE „TOK“

30. 4. 2010 7