Poziv ljubiteljskim kulturnim društvom k podaji pripomb na odlok o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

8. 9. 2023 Jana K. S. 307