Obvestilo o začetku stečajnega postopka nad premoženjem izbrisane pravne osebe HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA, p.o. – v stečaju

17. 7. 2009 75