Bolnice Zalesje v prihodnje turistična točka v Brkinih

26. 4. 2016 12