Za uspešno vzpostavitev trajnostne mobilnosti bo potrebno spremeniti tudi prometne navade

11. 7. 2016 20