Vabilo k sodelovanju na 2. javni razpravi Priprava Celostne prometne strategije v občini Ilrska Bistrica

2. 9. 2016 21