O ENERGETSKI SANACIJI OSNOVNE ŠOLE ANTONA ŽNIDERŠIČA IN STAREGA DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA V JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU

14. 3. 2023 20