Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije

Oddaj vlogo

Ne
Ni potrebna - spletna oddaja e-vloge je mogoča brez e-identifikacije

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov