Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov