Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju občine Ilirska Bistrica v času volilne kampanje

19. 8. 2022 7