Podtabor

Podtabor je vas oblikovana pod prepadno steno iz terciarnih apnencev, tu se kraška pokrajina prelevi v dolino neprepustnega fliša. Pod steno in na koncu vasi se v deževnem obdobju nahajajo številni izviri Podstenjška.