Žganjekuha

Iz doline Posrtvice proti kulturnozgodovinski vasici Prem, vse do gradu. Nato naprej proti slemenu Brkinov, skozi gozdnato pokrajino, mimo teras, kjer raste sadje, in skozi tipične brkinske vasi do domačinov, ki kuhajo pravi Brkinski slivovec. Potem pa po slemenu skozi Pregarje in nazaj v dolino Posrtvice.

Vrsta poti:                 Tematska

Dolžina:                      31,7 km

Čas:                             3h 30min

Višinska razlika:     637

Podlaga:                     Asfalt, makadam

Zahtevnost:                3/5

 

POTEK

Brce – Smrje – Prem – Janeževo Brdo – Prelože – Pregarje – Tominje - Harije - Zarečica - Zarečje - Brce

OPIS

Izhodišče poti je pri domačiji Bubec v Dolini Posrtvice.

Od domačije Bubec se usmerimo dol vodno do križišča s cesto na Brce, kjer zavijemo levo čez most, takoj za mostom pa zavijemo desno na makadamsko pot. Po njej vozimo naravnost ob reki mimo Novakovega mlina. Prečkamo manjši potok in v naslednjem križišču zavijemo levo. Pot preide v asfaltiran klanec, po katerem se povzpnemo do vasi Smrje. Vožnjo nadaljujemo skozi vas, na koncu vasi zavijemo desno na poljsko pot po kateri se dvignemo ob sadovnjaku do glavne ceste nad Premom. Po asfaltu se spustimo do vasi Prem, kjer si lahko ogledamo cerkev sv. Helene, Kettejevo rojstno hišo in Premski grad. Po cesti ali po stari vaški poti se spustimo v spodnji del vasi ob reki in pot nadaljujemo naravnost mimo kamnitega mostu v smeri Janeževega Brda. Pot je asfaltna, vodi nas po dolini in se v drugem delu prične vzpenjati do vasi Janeževo Brdo. Nad vasjo se odpeljemo mimo vaškega kala po makadamu, kjer pod vasjo Prelože prispemo na glavno cesto. Mimo Prelož se cesta najprej spusti in nato dvigne. Pri Pregarskem kalu prispemo do brkinske slemenske ceste.

Pot nadaljujemo skozi vas Pregarje, mimo Zajelšij ,Tominj do Harij. Po vasi Harije pot nadaljujemo v smeri Velike Bukovice pod mostom. V prvem križišču zavijemo levo na makadamsko poljsko pot, po kateri se čez polja in pašnike spustimo proti vasi Zarečica. V Zarečici zavijemo levo proti Dobropoljam. V križišču pod vasjo Dobropolje se usmerimo k slednjim, v prvem križišču zavijemo desno na poljsko pot, po kateri pridemo do vasi Zarečje. V Zarečju zavijemo levo v smeri proti Brcam in se spustimo v dolino Posrtve, po kateri pridemo do izhodišča.

GPX datoteka: Žganjekuha