Podgrad

Območje pod današnjim Starim gradom, ki je viden na vzpetini nad vasjo, se je v 13. stoletju najprej imenovalo Novi grad pri Cerovljah (tudi Novi grad na Krasu). Od tod izvira današnje ime vasi Podgrad, pri domačinih pa se je ohranil tudi izraz  nograjci.

Grad, ki je postal center obsežnega gospostva goriških grofov v Brkinih in Čičariji, je nadzoroval pomembno pot po Podgrajskem podolju in križajoče se poti med Istro in dolino reke Reke.

Oglejte si še: