Jasen

1-slika_jesen.JPG

Staro gručasto jedro vasi Jasen je ugnezdeno ob vznožju hriba Ahec, ki stoji na robu velike Snežniške planote. V tem delu lahko opazimo predvsem enonadstropne domačije, ki so grajene iz apnenca in peščenjaka ter deloma obnovljene.  Novogradnje stojijo ob regionalni cesti, ki vodi iz Ilirske Bistrice proti Zabičam, in sicer od Jasenske pile do Zavodnih devcev.

 

Prvo omembo imena Jasen zasledimo leta 1498, ko je takratni cesar svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti Maksimilijan I. Habsburški popisal tukajšnje posesti. Naselbina je dobila ime po jesenu, drevesu, ki je bilo pogosto v teh krajih.

Vas stoji na 412,5 metra nadmorske višine in šteje 259 prebivalcev. Kot samostojna krajevna skupnost je del občine Ilirska Bistrica.