Starod

Starod je zadnja vas pred Hrvaško mejo. Na Gradini je v prazgodovini in antiki stala močno utrjena prazgodovinska naselbina. Po izročilu naj bi bila v srednjem veku tu vodnjak in grad, v švarceneškem urbarju iz leta 1400 se omenja Starod z imenom Starigrad.