Dvorec Turn

Turn pri Premu ali Radelšek je kot eden od dveh neutrjenih dvorov najbrž nastal na začetku 14. stoletja v bližini Prema na območju premske gospoščine. Oba dvora sta služila kot bivališči goriških minesterialov in dobila ime po Ratečevem brdu. Do konca 17. stoletja sta bila v posesti lastnikov gospoščine Prem. 

turn_pri_premu_valvasor.jpg

Oglejte si še: