Pojasnila vlagateljem kandidatur za nadomestne volitve KS Vrbovo

datum: 06.06.2016

kategorija: Volitve

Pojasnila vlagateljem kandidatur za nadomestne volitve KS Vrbovo

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Tel. 05 71 41 361, faks: 05 71 41 284

e-pošta:obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

 

 

Številka: 041-3/2016

Datum: 6.6.2016

 

POJASNILA VLAGATELJEM KANDIDATUR ZA NADOMESTNE VOLITVE

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VRBOVO

DNE 17. JULIJA 2016

 

1. Nadomestne volitve štirih članov sveta krajevne skupnosti Vrbovo bodo 17. julija 2016. Skrajni rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za navedene volitve je 22. junij 2016 do 19. ure in sicer neposredno pri Občinski volilni komisiji, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, tretje nadstropje – Oddelek za gospodarstvo in finance, soba št. 3.

 

V skladu z 2. odstavkom 4. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) se vloge, ki so vezane na zakonsko določene roke vlagajo neposredno pri pristojnih organih (t.j. OVK). Pri tem vas opozarjamo na to, da velja pravilo prispetja kandidature oz. liste kandidatov za vse kandidature. Tudi če boste kandidaturo poslali po pošti, mora ta k OVK prispeti najkasneje do 22. junija 2016 do 19. ure, sicer bo kot prepozna zavržen

 

2. Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se vlaga kandidatura.

 

3. Sestavo kandidature določa zakon o lokalnih volitvah v 72. členu (Uradni list RS, št. 94/2007 -UPB, 45/2008, 83/2012).

 

Instruktivni obrazci za kandidiranje so objavljeni na spletni strani Občine Ilirska Bistrica  - Volitve

 

4. Občinska volilna komisija je pripravila instruktivne obrazce, ki so priloženi in jih predlagatelji lahko bodisi neposredno uporabljajo oz. jih ustrezno prilagodijo svojim pravilom. To velja še posebej za zapisnike o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo. Veljavne so torej vse vloge, ki so sestavljene v skladu z določbami zakona.

 

5. Če kandidaturo za člane sveta krajevne skupnosti vloži:

politična stranka, mora biti priloženo:

  • obrazec za kandidaturo (obr.KS-2),
  • soglasje kandidata, da soglaša z kandidaturo (obr. KS-3),
  • zapisnik o delu stranke, ki je določil kandidaturo oz. listo kandidatov, (obr. LV-10),
  • seznam udeležencev v delu organa, ki je določil kandidaturo za volitve (obr. LV-11)
  • pravila politične stranke

 

volivci s podpisovanjem, mora biti priloženo:

  • Obrazec za kandidaturo (obr. KS-1 A),
  •  soglasje kandidata, da soglaša z kandidaturo (obr. KS-3),

 

6. Dajanje podpore kandidatom pri kandidaturi za svet krajevne skupnosti

 

Zbrati je potrebno najmanj 10 podpisov za vsako kandidaturo.

Če je na kandidaturi več članov, mora biti upoštevana kvota, vsaj 40 % različnega spola, (če sta dva kandidata, mora biti 1 moški in 1 ženska). Tudi če je  je na kandidaturi samo 1 član je ravno tako potrebno zbrati najmanj 10 podpisov.

Velja načelo, da je SAMO 1 GLAS NA VOLIVCA LAHKO VELJAVEN. TOREJ LAHKO VSAK POSAMEZNIK DA PODPORO SAMO ENI KANDIDATURI.

 

 

                                                                                              Predsednica Občinske volilne komisije

                                                                                             Jride Mršnik Poljšak, univ. dipl. prav., l.r.

 

 

Obrazec KS-1A - kandidatura - volivci

Obrazec KS -2 - kandidatura - politična stranka

Obrazec KS-3 - soglasje kandidata

Obrazec LV-10 - Zapisnik o delu organa politične stranke

Obrazec LV-11 - Seznam prisotnih

 

 

ar©tur