Seznanitev o nadomestnih volitvah

datum: 06.06.2016

kategorija: Volitve

Seznanitev o nadomestnih volitvah

SEZNANITEV O NADOMESTNIH VOLITVAH

 

Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je razpisala nadomestne volitve štirih članov sveta Krajevne skupnosti Vrbovo, in sicer enega člana v 1. volilni enoti (Vrbovo), enega člana v 2. volilni enoti (Jablanica) in dva člana v 3. volilni enoti (Vrbica).

 

Volitve bodo v nedeljo, 17. julija 2016, roki za volilna opravila pa pričnejo teči 3.6.2016.

 

Rok za vložitev kandidatur je najkasneje do srede 22. junija 2016.

 

Glasovanje bo v nedeljo 17. julija 2016, potekalo med 7.00 in 19.00 uro na voliščih, ki jih je določila Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica.

 

Volivci bodo obveščeni o volišču, na katerem bodo lahko glasovali. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument.

 

Volivce, ki bodo na dan glasovanja odsotni, obveščamo, da bo predčasno glasovanje potekalo na Upravni enoti Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, matični urad in sicer v sredo 13.7.2016 od 7.00 do 19.00 ure.

 

Volivci, ki so v domovih za starejše občane, pa nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki bodo na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnici ali zdravilišču ali bodo v priporu, lahko glasujejo po pošti, če sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do 6.7.2016, da želijo glasovati na tak način.

 

Volivec, ki se zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču, v katerem je vpisan v volilni imenik, lahko glasuje pred volilnim odborom na svojem domu, če svojo namero sporoči občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do 13.7.2016.

 

Na dan splošnega glasovanja, to je 17. julija 2016, ne bo mogoče vlagati pisnih ali ustnih zahtev za takšna glasovanja. Upoštevajo se samo vloge, ki bodo prispele do zgoraj navedenih datumov.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 031 335 373 (Dženi Slavec).

 

 

 

                                                                                Predsednica Občinske volilne komisije

                                                                               Jride Mršnik Poljšak, univ. dipl. prav., l.r.            

 

 

Obrazci za posebne oblike glasovanja:

- Glasovanje na domu  

- Glasovanje po pošti iz Slovenije                                                                                                   

ar©tur