Seznam kandidatov za svete krajevnih skupnosti (naknadne volitve v svete KS 24.10.2010)

datum: 15.10.2010

kategorija: Volitve

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Bazoviška cesta 14

 

6250 Ilirska Bistrica

 

Za naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica, ki bodo 24.10.2010, Občinska volilna komisija v prilogi objavlja seznam kandidatov za svete krajevnih skupnosti

 

Predsednica OVK:

Vida Gardelin, univ. dipl. prav., l.r.

seznam

 

ar©tur