Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti

datum: 23.07.2010

kategorija: Volitve

 

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) ter 34. člena in drugega odstavka 58. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006)

 

                                             R A Z P I S U J E M
volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

 

1.   Redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.

2.   Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 9.avgust 2010.

3.   Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

4.   Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 041-3/2010

Ilirska Bistrica, 23.7.2010

 

                                                                                    Župan Občine Ilirska Bistrica
                                                                                    Anton Šenkinc, l.r.

ar©tur