Projekti EU skladov

 

1600249909975_Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpg

KULINARIČNA DOŽIVETJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

regionalni-razvoj-1

 

 

 

KULINARIČNA DOŽIVETJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

 

PROGRAM:

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letih 2019-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj

 

POVZETEK PROJEKTA:

Tradicionalna lokalna hrana postaja pomemben in atraktiven element na področju turizma. Le-ta obiskovalcem kraja ali območja nudi posebno doživetje, katerega želijo odnesti s seboj v obliki spominka – živila, recepta,… Operacija vzpostavlja podporno okolje za razvoj kulinaričnega turizma na območju LAS med Snežnikom in Nanosom (občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna). Namen operacije je povezati razvojne partnerje javnega in zasebnega sektorja – ponudnike turističnih storitev in zainteresirane deležnike (lokalni pridelovalci hrane, kmetovalci, gostinci, itd.), da ustvarijo »zgodbo« za širšo prepoznavnost območja – nove turistične produkte (lokalni prehranski spominki) in storitve (degustacije lokalne hrane) ter skupaj nastopijo na trgu.

 

CILJI PROJEKTA:

Operacija zagotavlja oživljanje, ohranjanje, popularizacijo in dostopnost domačih znanj in tradicije – pridelavo in pripravo tradicionalne podeželske hrane. Okušanje lokalne hrane in pijače je potrebno nadgraditi, ji dodati dodano vrednost. Cilj je spodbuditi podjetništvo in inovativnost med posamezniki, ki bodo ob podpori turističnega sektorja razvili nove produkte – spominke, ki se bodo prodajali na trgu (na info točkah) in obenem uspešno predstavljali podobo območja (kot lokalno promocijsko darilo). V sklopu aktivnosti bo vzpostavljena tudi pripravljalnica hrane za podporo pri razvoju novih storitev (degustacij lokalnih živil za skupine). Prav tako je cilj zagotoviti ugodnejše pogoje za konkurenčnost na trgu, razvoj dopolnilnih dejavnosti in večje prihodke za vse deležnike ter na ta način zagotoviti trajnost nove, celovitejše kulturno-turistične ponudbe.

 

REZULTATI PROJEKTA:

Nabava degustacijske opreme, izvedba dogodkov v okviru katerih bodo nastali novi produkti (prehranski izdelki in jedi), izdelava turističnega zemljevida – promocijske trganke s poudarkom na tradicionalni prehrani na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna in organizacija in izvedba kulinarično obarvanih dogodkov na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. 

 

PARTNERJI PROJEKTA:

Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka

Občina Pivka

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti

Turistično informativni center Ilirska Bistrica