Sviščaki (1242 m)

 

SVIŠČAKI.jpg

Sviščaki se nahajajo v osrčju Snežniških gozdov, ki so eno največjih strnjenih gozdnih področij v Evropi. Na gozdni jasi pod Snežnikom se je ob planinskem domu razvilo počitniško naselje in smučišče. Sviščaki so najbolj znani kot izhodišče za vzpon na Snežnik, kjer je postavljena koča Draga Karolina, ki je odprta večino leta.

Začetki turizma na Sviščakih segajo v leto 1924, ko je italijanska planinska organizacija odprla napol vojaško planinsko postojanko, ki je ob koncu vojne pogorela. Planinsko društvo Ilirska Bistrica je po 2. svetovni vojni prevzelo hlev ob razpadajočem planinskem domu, ga temeljito popravilo in opremilo ter ob otvoritvi, 12. avgusta 1951, poimenovalo Cankarjeva koča. Ta je bila kasneje večkrat povečana in obnovljena.
Pri planinskem domu se prične krožna Gozdna učna pot Sviščaki (1242 m–1165 m–1242 m) – 2.30 h. Na njej se seznanite s favno in floro Snežniških gozdov, z biotsko pestrostjo kraške vode, z Grdo Drago, eno najlepših kraških ledeniških globeli na Snežniku. Na Sviščakih se križajo številne planinske poti, pot na Snežnik (1796 m) – 2.00 h, obiščete pa lahko tudi Črni dol (1065 m) – 1.00 h, Mašun (1030 m) – 3.00 h, Kozlek (997 m) – 3.00 h.