Muzejska zbirka Grad Prem

 

grad Prem

Na gradu Prem je svoj dom našla stalna muzejska razstava, v kateri obiskovalci spoznajo pestro zgodovino doline reke Reke, ki sega vse od prazgodovinskih gradišč do srednjeveških utrdb.

Na razstavnih panojih in maketah je podrobneje predstavljen stavbni razvoj gradu, arheološke najdbe iz tega področja in vsi gradovi doline reke Reke.

V grajskih prostorih se preko leta vrstijo gostujoče slikovne razstave. Idilična okolica gradu Prem pa nudi prostor za različne dogodke, vse od svečanih porok do protokolarnih srečanj.

Za najavljene skupine je obisk mogoč tudi med tednom in v zimskem obdobju. Ogled mora biti predhodno najavljen.

Urnik v letu 2019: 

 IV., V., VI., IX., X.

    ponedeljek, sreda - petek     /        torek

   sobota, nedelja in prazniki

            10.00 - 14.00                  /        11.00 - 17.00

              10.00 - 18.00

VII., VIII.

             ponedeljek - petek

        sobota, nedelja in prazniki

                10.00 - 18.00     

                  10.00 - 18.00

 

VSTOPNINA:

       Odrasli ……....................................................... 2,00 €

       Upokojenci in študenti, dijaki, otroci …………....1,50 €

       Otroci (do 6. leta) …………………...................  brezplačno

Vstopnina vključuje ogled gradu Prem in spominske sobe Dragotina Ketteja.

 

Ponudba za skupine:

       Sprehod skozi preteklost Prema (voden ogled gradu in Kettejeve hiše) …................... 3,00 €

       Okusi brkinsko tradicijo (voden ogled gradu in Kettejeve hiše, degustacija) ………..... 4,50 €

       Sprehod skozi preteklost Prema - tuj jezik (hrv, ita) ….................................................. 4,50 €

Cena velja za skupine nad 15 oseb.
 

Cenik vstopnic in vodenih ogledov je objavljen v EUR/osebo.

Cene ogledov veljajo za skupino do 50 oseb.

Vsi ogledi so na lastno odgovornost, svetujemo športno obleko primerno letnemu času in pohodniško obutev.

Z nakupom vstopnice so vsi obiskovalci osnovno nezgodno zavarovani, zato jo je potrebno hraniti do zaključenega ogleda.

Vsem obiskovalcem nudimo brezplačno parkirišče in uporabo sanitarij.

Cenik velja od 1.3.2019.

 

Kontakt:

Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

TIC grad Prem

Tel.: (+386) 5 99 85 011

GSM: (+386) 51 674 352

e-pošta:info@tic-ilbistrica.si, grad.prem@pokrajinskimuzejkoper.si