Cerkev svetega Joahima

 

3-slika_cerkev.JPG

Terezijanski kataster cerkvice ne umešča na današnji prostor. Postavljena je bila na vhodu v vas, kjer je danes kamnit križ iz leta 1925. Cerkev, zgrajena okrog leta 1810, stoji sredi vasi in je edina v Sloveniji posvečena sv. Joahimu.

Ljudje pravijo, da je delno zgrajena iz materiala cerkvice na Ahcu, v katero je udarila strela in jo požgala. Današnji videz je dobila okrog leta 1900.

 

Enoladijska zasnova se zaključi v tristran prezbiterij. Zvončnica s tremi odprtinami ima dva zvona, od katerih ima eden letnico 1720 in so ga prinesli iz cerkve na Ahcu. Manjkajoči zvon je med prvo svetovno vojno avstro-ogrska vojska pretopila in uporabila kovino za vojaške namene.