Grad Kalc

 

kalec_valvasor.jpg

Dvorec Na Kalcu (narečno Kauc) je sezidal Jurij pl. Steinberg okoli leta 1620. Dvorec je dobil ime po krajevnem imenu kal, ki označuje plitvo kotanjo, mlako ali napajališče za živino.

 Leta 1684 se je na Kalcu rodil Franc Anton Steinberg (1684–1765), nadzornik deželnih cest in upravitelj idrijskega rudnika, ki je zaslužen za razvoj matematike, mehanike, krasoslovja in kartografije na Slovenskem.Od leta 1843 je bil grad v lasti pesnika, skladatelja, politika in slovenskega domoljuba Miroslava Vilharja (1818–1871). 9. maja 1869 je Vilhar na Kalcu organiziral šesti vseslovanski tabor, na katerem je 8000-glava množica zahtevala Zedinjeno Slovenijo in enakopravnost slovenskega jezika. Kalc je bil tedaj središče narodnega gibanja in kulturnega dogajanja. Tu je kot domači učitelj Vilharjevih otrok med letoma 1858 in 1861 živel pisatelj Fran Levstik avtor povesti Martin Krpan.
Kalc je bil kot del vasi Bač naseljen do leta 1919. Od večjega kompleksa z gospodarskim poslopjem in kapelo se je ohranil le večkrat obnovljen stolp in drevored stoletnih lip in kostanjev. V bližini gradu izvira reka Pivka, ob večjem deževju pa v okolici nastane več presihajočih jezer.