Podtaborski grad

 

podtaborski grad.jpg

Pod klancem pri Šembijah ter v visoki prepadni steni nad današnjo vasjo Podtabor je bil najbrž v drugi polovici 15. stoletja zgrajen grad oziroma utrdba z imenom Podtaborski grad.

Valvazor ga je opisal takole: »V skalo gre veliak luknja, v kateri je razsežen prostor in razni, od naravne roke, zgrajeni oboki. Spredaj pa je zidana stena in stopnice, ki so jih človeške roke v skalo vsekale, da moreš gor.« Domnevno ga je dal zgraditi zakupnik gospoščine Prem Bernardin Raunach in je bil podružnica gradu Prem ter skladišče živeža in zatočišče za tamkajšnje ljudi.