Grad Prem

 

grad Prem

Grad Prem od leta 1213 kraljuje nad slikovito dolino Reke in skrivnostnimi Brkini.

Izjemno pomembna strateška lega gradu je bila razlog, da se je v 800 letih na gradu Prem zvrstilo veliko število grajskih gospodov. Grad je pripadal Devinskim grofom, plemičem Walsee, Habsburžanom, grofom Porcia in drugim plemiškim družinam, ki so v srednjeveškem gradu našle svoj dom.

V dolgih letih svojega obstoja je bil grad priča pomembnim dogodkom, ki so se zgodili v njegovi neposredni bližini. Prem je bil prizorišče mnogih bitk, vse od rimskih časov, do srednjeveških bojev, turških vpadov in vojne vihre 20 stoletja. V 16. stoletju je bil dodatno utrjen. Za zaščito gradu je bilo takrat zgrajeno mogočno obzidje in obrambni stolp, katerega stene so široke več kot dva metra.

Urnik v letu 2019: 

 IV., V., VI., IX., X.

    ponedeljek, sreda - petek     /        torek

   sobota, nedelja in prazniki

            10.00 - 14.00                  /        11.00 - 17.00

              10.00 - 18.00

VII., VIII.

             ponedeljek - petek

        sobota, nedelja in prazniki

                10.00 - 18.00     

                  10.00 - 18.00

 

VSTOPNINA:

       Odrasli ……....................................................... 2,00 €

       Upokojenci in študenti, dijaki, otroci …………....1,50 €

       Otroci (do 6. leta) …………………...................  brezplačno

Vstopnina vključuje ogled gradu Prem in spominske sobe Dragotina Ketteja.

 

Ponudba za skupine:

       Sprehod skozi preteklost Prema (voden ogled gradu in Kettejeve hiše) …................... 3,00 €

       Okusi brkinsko tradicijo (voden ogled gradu in Kettejeve hiše, degustacija) ………..... 4,50 €

       Sprehod skozi preteklost Prema - tuj jezik (hrv, ita) ….................................................. 4,50 €

Cena velja za skupine nad 15 oseb.
 

Cenik vstopnic in vodenih ogledov je objavljen v EUR/osebo.

Cene ogledov veljajo za skupino do 50 oseb.

Vsi ogledi so na lastno odgovornost, svetujemo športno obleko primerno letnemu času in pohodniško obutev.

Z nakupom vstopnice so vsi obiskovalci osnovno nezgodno zavarovani, zato jo je potrebno hraniti do zaključenega ogleda.

Vsem obiskovalcem nudimo brezplačno parkirišče in uporabo sanitarij.

Cenik velja od 1.3.2019.

 

Kontakt:

Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

TIC grad Prem

Tel.: (+386) 5 99 85 011

GSM: (+386) 51 674 352

e-pošta:info@tic-ilbistrica.si, grad.prem@pokrajinskimuzejkoper.si