Antični zaporni zid

 

Na območju med Ahacem in Stražico, kjer je možen lahek dostop v Bistriško kotlino s severa in severovzhoda se nahajajo ostanki 3.800 m dolgega nasipa.

Nasip je bil meter do poldrugi meter visok ter meter širok. Na trasi zidu se je verjetno nahajala tudi obsežnejša utrjena postojanka.

Po predvidevanjih zgodovinarjem je zaporni zid služil bodisi kot obrambna zapora proti severu in severozahodu, bodisi kot meja območja.