Pregarje

 

Pregarje.JPG

Vas Pregarje je osrednja vas na območju Brkinov. Od tu vas vodi slemenska regionalna cesta čez Tatre na drugo stran proti Vremski dolini ter prečno na regionalno cesto Prem–Obrov. Vas Pregarje naj bi nastala z naselitvijo pred 350-timi leti na področju pašnikov v lasti grofa s Prema. Ovčar Lovrenc s Prema je pod Karlovico sezidal kapelico. Tja so hodili ljudje molit (it. pregare) in tako je, po pripovedovanju vaščanov, nastalo ime Pregarje.

Danes je v vasi cerkev Sv. Lovrenca, ki je datirana v 17. stoletje. Priseljenci so v začetku pasli ovce premskemu grofu, kasneje pa so gojili tudi vinsko trto, ki jo je uničila peronospora. Pokrajina je od 18. stoletja izredno bogata s sadjem, znana je po žganjekuhi brkinskega slivovca z zaščiteno geografsko označbo. Tod vodi Brkinska sadna cesta, kjer najdete številne ponudnike lokalnih produktov.

Iz Pregarij prihajajo tudi zavedni intelektualci, kot sta Albin Bubnič, učitelj in časnikar, ki je po vojni organiziral slovensko šolstvo v Trstu in je zaslužen, da je postala tržaška Rižarna italijanski nacionalni spomenik in pater Ivan Tomažič, ki je po 2. sv. vojni deloval na Dunaju, kjer je zgradil študentska domova Korotan in Koper. Bil je tudi eden najvidnejših venetologov in avtor številnih knjig ter publikacij.