Starod

 

Starod je zadnja vas pred hrvaško mejo. Na Gradini je v prazgodovini in antiki stala močno utrjena prazgodovinska naselbina. Po izročilu naj bi bila v srednjem veku tu vodnjak in grad, v švarceneškem urbarju iz leta 1400 se omenja Starod z imenom Starigrad.

Montecuccoli naj bi z vojsko varoval to pomembno trgovsko cesto pred razbojniki, ob zasedi naj bi vršili tudi smrtne eksekucije lopovov na t. i. Kazamoru (ital. Casa del Morto). Hrvaški kronist "archidiaconus Toma" je v 13. stoletju govoril o utrdbi Stridon na meji med Istro in Dalmacijo, kjer naj bi se leta 347 rodil sv. Hieronim, ki je prevedel biblijo iz armenskega in hebrejskega jezika v latinščino, spominska plošča je vidna ob baročni cerkvi sv. Jožefa iz 17. st. Ob mejnem prehodu Starod je pokopališka cerkev sv. Pavla. Za vas je značilna arhitektura s kraškim kamnom in ertami ter starimi križnimi znamenji.

Nad vasjo Starod leži razgledna točka Grmada (796 m), kjer se pogled razlega do bližnjega Kvarnerja, Alp, Snežnika, Brkinov, ob lepem vremenu pa vse do Triglava. Na cesti, ki vodi v vas, je restavrirano razpelo domnevno iz 17. st., ki stoji na kraju, kjer je potekala stara rimska cesta, ki je povezovala Rim z mejami svojega imperija.

Na cesti, ki vodi proti Pavlici, je še vedno ohranjen stari studenec, ki je bil edino črpališče in oskrba z vodo za vasi Starod, Male in Velike Mune. Na cesti proti Pavlici je postavljena lovska koča, možna je tudi pot do Sabonj ter Velikega Brda.