Črne njive

 

Črne njive se razprostirajo nad mestom Ilirska Bistrica, ob cesti proti Sviščakom. Ime so dobile po temni, skoraj črni zemlji, ki je bila vidna v nekdaj obdelanih vrtačah. Na Črnih njivah je bilo leta 1988 zgrajeno eno najmodernejših strelišč za streljanje glinastih golobov – Trap. Zaradi svoje lege so odlično izhodišče za rekreacijo v naravi. Na območju so urejeni steza za balinanje, poligon kinološkega društva, strelišče za pištolo in igrala za otroke. Črne njive so izhodišče tekaških poti in Srčkove poti koronarnega društva.

Na območju za Črnimi njivami od Svetega Ahaca proti Stražici poteka okoli 3800 m dolg zid, ki se kaže kot ruševina suhega zidu, ki meri v višino od 1 do 1,5 m in do 6 m v širino. Slediti mu je mogoče le po prekinjenih odsekih, na predelu Črnih njiv je le nasip prekrit z rušo. Med domačini je poznan pod imenom Rimski zid. Stari raziskovalci znotraj zidu omenjajo sledove antičnih zgradb, ki pa nikoli niso bile načrtno raziskane.

Tekaške proge z izhodiščem na Črnih njivah so sedaj označene tudi v naravi. Oznake ob poteh so postavljene tako, da so bolje vidne iz tistih smeri, ki jih prikazujejo puščice na karti. Oznake, ki so večinoma narisane na bore, nekaj jih je zarisanih tudi na skale, se nahajajo na vseh križiščih, kjer bi lahko nepoznavalec zašel v napačno smer.