Podgrad

 

Območje pod današnjim Starim gradom, ki je viden na vzpetini nad vasjo, se je v 13. stoletju najprej imenovalo Novi grad pri Cerovljah (tudi Novi grad na Krasu). Od tod izvira današnje ime vasi Podgrad, pri domačinih pa se je ohranil tudi izraz nograjci.

Grad, ki je postal center obsežnega gospostva goriških grofov v Brkinih in Čičariji, je nadzoroval pomembno pot po Podgrajskem podolju in križajoče se poti med Istro in dolino reke Reke. V 19. stoletju so Montecuccoli zgradili nov dvorec Novi grad, v katerem so se kasneje zvrstile sodnija, zapor in trgovina podjetja Plama. Stavba je danes preurejena, vidna pa sta okrogli stolp in vzhodna stran dvorca. Do nje se lahko sprehodite mimo glavne cerkve sv. Cirila in Metoda, ki je bila zgrajena leta 1910. Starejša cerkev sv. Jakoba sezidana v poznogotskem slogu 17. stoletja se nahaja pod Starim gradom. Leta 1905 je vas dobila Narodni dom, v katerem je delovala hranilnica in posojilnica, zadruga, pevsko-tamburaško društvo ter hotel. V njem se nahaja etnološka zbirka o brkinskih škoromatih. V vasi se nahaja devetletna osnovna šola, ki nosi ime po rojaku Rudolfu Ukoviču.

V Podgradu je rojen Radovan Gobec, skladatelj, dirigent, pedagog in publicist, bil je partizanski borec, po osvoboditvi pa je delal na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter več kot 10 let vodil Akademski pevski zbor Tone Tomšič.