Dolnji Zemon

 

Dolnji Zemon je gručasta vas z baročno cerkvijo Sv. Mihaela, ponaša se z dvorcem zgrajenim v 17. stoletju, ki danes predstavlja center kulturnega dogajanja vaščanov.

V bližini je arheološko najdišče Javor, kjer so odkrili prazgodovinske in rimske grobove (1.–4. st. n. št.) z bogatimi najdbami: nakitom (tudi zlatim), posodami, keramičnimi in steklenimi svetilkami, novci, noži in bodali. Najlažji dostop do naselbine je s severozahodne strani skozi ojačane vhode s stolpi. Pot iz vasi lahko nadaljujete k reki Reki do Samsovega mlina, kjer je živela pesnica Maksa Samsa (1904–1971), sodobnica Srečka Kosovela, po njej se danes imenuje osrednja knjižnica v Ilirski Bistrici. Na Dolnjem Zemnu je rojen Avgust Šuligoj (1900–1984), zborovodja in dirigent, ki je postavil temelje sodobnega mladinskega zborovstva. Bil je prvi zborovodja Mladinskega pevskega zbora Slovenske Filharmonije leta 1949. Pomemben vaščan je bil Josip Potepan - Škrljev (1848–1893). V vasi se nahajajo trije obnovljeni studenci: Potepanski, Guranji in Dulanji, ki nase opominjajo s svojevrstno arhitekturo.