Ostrožno Brdo

 

Vas Ostrožno Brdo leži na grebenu, ki ga omejuje na severni strani reka Reka, na južni strani potok Suhorca in Prelože. Na vzhodni strani meji na Janeževo Brdo in na zahodni strani na Suhorje.

Na Ostrožnem Brdu je bila rojena partizanska mati in borka za svobodo Jožefa Maslo. Pod vasjo Ostrožno Brdo je v času NOB stala partizanska bonišnica Zalesje, kateri je posvečena spominska zbirka v stari šoli. Od vasi do bolnišnice Zalesje je speljana spominska pot, vaščani pa v mesecu aprilu organizirajo tradicilnalni pohod do območja bolnišnice.