Zabiče

 

Vasica leži ob vznožju Gomancev, sredi neokrnjene narave in je prepletena s številnimi peš potmi, po katerih se lahko sprehajate ali kolesarite.

Na obrobju vasi Zabiče so vidne razvaline stare graščine Gotnik, ki je bila zgrajena sredi 13. stoletja. Ob vstopu v vas na južni strani stoji Novi grad iz prve polovice 18. stoletja. Grad je obnovljen in je v zasebni lasti.