Vas Prem

 

vas_prem2.jpg

Vas Prem je gručasta vas v osrčju Brkinov na nadmorski višini 486 m z značilno primorsko arhitekturo. Zaradi lege in klime v okolici vasi uspeva sadje, predvsem jabolka in slive. Iz slednjih domačini izdelujejo avtohtono brkinsko slivovko, čez Brkine pa vodi Brkinska sadna cesta.

Ime vasi Prem je staro, verjetno še iz rimskega obdobja, saj je tu že 79. leta pr. n. št. stala rimska utrdba, imenovana Castra Prima in po njej naj bi poimenovali naselje. 1213. naj bi po pisnih virih na gradu gospodoval premski vitez, ministerial devinskih gospodov, Udo de Prem. Danes je Premski grad restavriran, v njem si je možno ogledati gotski palacij s slavnostno dvorano, grajsko kapelo, grajsko orožarno. V gradu so zbrane muzejske zbirke, ki predstavljajo zgodovino od časa prazgodovine do srednjeveških gradov v dolini reke Reke.

Na Premu se nahaja nekdanja ljudska šola s spominsko sobo pesnika slovenske moderne Dragotina Ketteja (1876–1899), ki si jo je možno ogledati.

Na koncu vasi se bohoti cerkev sv. Helene. Današnja podoba cerkve ima izrazite baročne značilnosti. Cerkev se ponaša z orglami, ki jih je leta 1913 zgradil Ivan Milavec. Freske pa so delo Toneta Kralja.