Novokračine

 

Novokračine ležijo na nadmorski višini 495 m, so slikovit in samoten obmejni kraj na brkinskem območju, na meji krasa in fliša.

Lapornati kamenini pravijo črni kamen ali brdna zemlja, apnencu pa beli kamen ali grška zemlja. Potoki, ki tečejo s severa in vzhoda južno od vasi poniknejo, deloma v Novokrajski jami. V vasi si lahko ogledate cerkev sv. Jožefa, pod strokovnim vodstvom jamarjev pa tudi Novokrajsko jamo.