Jelšane

 

Obmejna vas ob glavni cesti Postojna – Reka, stoji na brkinskem prevalu med dolino reke Reke na severu in kraško planoto, ki se počasi spušča proti morju, na jugu. Ležijo na nadmorski višini 525 m. V vasi si je mogoče ogledati cerkev sv. Marije.