Mašunska gozdna učna pot

 

Masun.jpg

Mašun je stara gozdarska naselbina v osrčju prostranih snežniških gozdov. V njeni neposredni okolici je skozi najlepši del gozdov speljana Mašunska gozdna učna pot.

Dolžina:                                      1,7 km

Potreben čas za ogled:   45 min 
Št. vsebinskih točk:         7 poučnih tabel
                                         1 posebna točka - obisk medvedjega brloga  
Oznaka:                            Krog z rdeče belimi progami.
Posebnosti:                      Obiskovalci se na poti ustavijo »na obisku pri medvedu« in vidijo   medvedji brlog ter Veliki Snežnik z razgledišča Anina skala.
Začetek poti:                    Informacijska ploščad pred gostiščem Mašun, pot je krožna.
Dostop:                             Cesta Postojna - Pivka - Knežak - Mašun ali 
                                          cesta  Stari trg - Leskova dolina -  Mašun ali 
                                          cesta Ilirska Bistrica - Knežak -  Mašun.  

 

Razširjena vsebina poti je predstavljena v vodniku Mašunska gozdna učna pot.

 

Na Mašunski gozdni učni poti se obiskovalci najprej seznanijo z bogato zgodovino Mašuna in spreminjanjem njegove vloge. Druga učna tabla je postavljena ob atraktivni bukvi z veliko rakavo tvorbo na deblu. Predstavljena je drevesna vrsta in njene lastnosti. Na Anini skali se odpre pogled na Veliki Snežnik in vegetacijske pasove na njegovih pobočjih. Ob poti se obiskovalci ustavijo še »na obisku pri medvedu« in vidijo medvedji brlog. Predstavljene so tudi jelke, in za postojnsko območje najznačilnejši, jelovo - bukovi gozdovi. Ker pelje pot mimo laza in gozdnega roba, obiskovalci spoznajo še dva posebna in zelo pomembna življenjska prostora. Obenem dobijo še nekaj informacij o populaciji risa ter gozdnih pticah. Na naslednji točki je mogoče izvedeti podrobnosti o naravni obnovi. 
Zadnja točka na učni poti pa obiskovalce seznani z zgodovino logarske hiše in lovskega gradiča na Mašunu.

 

Pot je zaradi svoje dolžine primerna za vse skupine udeležencev. Za pot potrebujemo lažjo terensko obutev. Priporočamo tudi obisk Gozdne hiše Mašun.

 

Vse poti so označene s smernimi puščicami in markacijami tako, da se obiskovalci na pot lahko podajo sami. Za napovedane in organizirane skupine nudimo tudi strokovno vodenje.

 

Gozdnu učno pot je uredil Zabod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna


Prijave za organizirano vodenje, dodatne informacije:
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Postojna
Vojkova 9, 6230 Postojna

Tel.: 05 - 700 06 10 
Fax: 05 - 700 06 28
e - pošta: oepostojna@zgs.gov.si

 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije

 

 

 

Fotogalerija