Moj spletni priročnik, številka 21/2011

Moj spletni priročnik Številka 21-2011

Razpisi

 • Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih
 • Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica
 • Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2011
 • Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letu 2011 in 2012
 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
 • Javno naročilo male vrednosti za pripravo in izvedbo konferenčnega in spremljevalnega programa v sklopu prireditve 6. Slovenski forum inovacij (22. in 23. november 2011)

 

Predpisi

 • DZ opravil tretjo obravnavo zakona o varnosti in zdravju pri delu

 

B2B - ponudba : povpraševanje

 • Poslovno sodelovanje
 • Tehnološko sodelovanje

 

Poslovni dogodki

 • Konferenca ABC podjetništva
 • Brezplačen seminar – »Procesi managementa v krizni situaciji - Upravljanje in vodenje krize in kriznih razmer«
 • Brezplačna seminarja – Osnove vodenja enostavnega in dvostavnega knjigovodstva za podjetnike
 • Predstavitev razpisov Mestne občine Nova Gorica ter Javnega sklada Goriške. Podjetniške ideje in iskanje priložnosti na trgu. Internacionalizacija poslovanja in najava razpisa JAPTI za sofinanciranje stroškov tržnih raziskav na tujih trgih.
 • Brezplačne predstavitve javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v nakup objektov, gradnjo in obnovo objektov, nakup strojev in opreme, vlaganje v nematerialne naložbe in stroške dela na novo zaposlenih delavcev
 • MP dogodek leta: Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!
 • Brezplačna informativno-promocijska delavnica za podjetja – »Podporne storitve za razvoj podjetništva«
 • Mednarodni seminar – »STAY AHEAD OF THE PACK: How to best leverage modern advanced FPGA/ASIC Development!«
 • Mednarodni obrtno podjetniški sejem PRIMORSKI SEJEM
 • Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem - LOS
 • Brezplačno izobraževanje – »IT roadshow 2011« - Kako s tehnologijo do lažjega poslovanja?
 • Srečanje slovenskih in bolgarskih gospodarstvenikov s predsednikoma držav
 • Slovensko-finska poslovna konferenca
 • Priprava na poslovno delegacijo v Indijo in možnost individualnih sestankov
 • Slovensko - jordanska poslovna konferenca in srečanje z jordanskimi gospodarstveniki
 • Seminar – »Kako poslovati s Poljsko«
 • Poslovna konferenca in srečanje gospodarstvenikov Slovenije in Slovaške
 • Četrto medpodjetniško srečanje v okviru projekta AutoNet: »Automotive Electronics«

 

Priložnosti doma

 • Vlada Pokolpju namenja 20 milijonov evrov
 • Podjetja, na voljo so subvencije za kotle na lesno biomaso

 

Kažipot po globalnem trgu

 • V Kazahstan priteka vse več tujih naložb

 

Dodatek

 • Kako do certifikata za energetsko učinkovitost
 • Ne spreglejte: Snovalec 2011 - na voljo prek 100.000 evrov
 • Informacije o zaposlovanju in napotovanju delavcev v Avstrijo in Nemčijo
ar©tur