Moj spletni priročnik, številka 19/2011

Moj spletni priročnik Številka 19-2011

Razpisi

 

 • Povabilo k sodelovanju v naboru inovacij v okviru 6. Slovenskega foruma inovacij
 • Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2011
 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem in izvajanje gostinske dejavnosti v restavraciji v sodni stavbi na Tavčarjevi 9 v Ljubljani
 • Najava javnega razpisa za sofinancirane tržnih raziskav na novih tujih trgih
 • Sprememba javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA

 

Predpisi

 • Kdaj prijaviti davčno obveznost na podlagi samoprijave?
 • Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za april 2011

 

B2B - ponudba : povpraševanje

 • Poslovno sodelovanje
 • Tehnološko sodelovanje

 

Poslovni dogodki

 • VIP večer - slovenski start-up leta 2011
 • Brezplačno izobraževanje – »IT roadshow 2011« - Kako s tehnologijo do lažjega poslovanja?
 • Brezplačna delavnica - »Internacionalizacija poslovanja in najava javnega razpisa JAPTI za sofinanciranje stroškov tržnih raziskav na tujih trgih. Predstavitev razpisa neposrednih brezobrestnih posojil. Podjetniške ideje in iskanje priložnosti na trgu.«
 • Brezplačna delavnica – »Kako ustvarjati inovativno okolje v podjetjih - Teorija U«
 • Brezplačen seminar s področja projektnega vodenja
 • Brezplačna delavnica – »Presoja vplivov na okolje za proizvode oz. proizvodne procese«
 • Brezplačno predavanje – »Kolektivna inteligenca - nove zahteve, nova orodja in nove rezultati dobljeni s socialnimi mediji«
 • Individualni razgovori s podjetji iz Lombardije, Italija
 • Seminar – »Kako poslovati s Poljsko«
 • Četrto medpodjetniško srečanje v okviru projekta AutoNet: »Automotive Electronics«
 • Podjetniško usposabljanje za mlade podjetnike in ženske podjetnice
 • Brezplačen seminar – »Privatni naložbeni skladi in strateški investitorji kot vir financiranja«
 • Brezplačna delavnica - »Retorika in javno nastopanje za uspešno kariero«
ar©tur