Športna in otroška igrišča ter pokriti športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica so zaprti

Odredba 21. 10. 2020.pdf

 

 

 

 

 

zapri

v središču

ar©tur