REKONSTRUKCIJA DELA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 135171 Koseze - Mala Bukovica v dolžini 600 m

datum: 14.09.2020

kategorija: Razpisi

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija dela odseka lokalne ceste LC 135171 Koseze - Mala Bukovica v dolžini 600 m in sicer od priključka na državno cesto G1/6, odsek 0343, Ilirska Bistrica - Jelšane do cestno- železniškega, nivojskega prehoda NPr Mala Bukovica, na železniški progi Pivka - Reka.

Obvestilo o naročilu male vrednosti

Obvestilo o naročilu male vrednosti

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Vsebina projektne dokumentacije s tehničnim poročilom

Tehnično poročilo

Načrti

2921 PREGLEDNA SITU MALA BUKOVICA 3-1 PZI

2925 SITU 1 MALA BUKOVICA 3-1 PZI

2926 SITU 2 MALA BUKOVICA 3-1 PZI

2927 SITU 3 MALA BUKOVICA 3-1 PZI

29216 KARAKTERISTIČNI Precni profil ceste2-1 PZI

29217 DETAJL CEVNEGA PREPUSTA PZI

29218 detajl_prometni_znak

Predračun

Predračun

ESPD

ESPD

ar©tur